Jak dowiedzieć się, co siedzi w głowie klienta? Badania marketingowe – badania ilościowe i jakościowe;

Stanowią podstawę każdego biznesu. To na nich opracowywane są strategie, które później włączane są do ogólne plany działań przedsiębiorstwa. Każda firma w miarę swoich możliwości powinna przeprowadzić przynajmniej jedno z nich, aby dowiedzieć się, na czym najbardziej zależy ich klientom. Daje im to odpowiedni obraz sytuacji oraz pozwala na sprawniejsze dostosowanie oferty do oczekiwań konsumentów.

Badania marketingowe stanowią bogate źródło wiedzy, nawet takiej, której nie próbowało się nabyć, jak nawyki czy przyzwyczajenia, które nie są bezpośrednio związane z daną czynnością, ale mają na nią wpływ. Pozwalają na znalezienie prawidłowości rządzących procesem decyzyjnym oraz ułatwiają naukę zachowań klientów w zetknięciu z produktem w określonej kategorii.

Wyróżnić można badania ilościowe i jakościowe, które stosowane powinny być przy konkretnych okazjach, ponieważ ich wyniki mogą się od siebie zasadniczo różnić, a to może z kolei wpłynąć na ogólny plan działania przedsiębiorstwa w dziedzinie marketingu. Powinniśmy więc dobrze się zastanowić i odpowiednio dostosować nasze wymagania do bieżącej sytuacji rynkowej, aby mieć jej jak najlepszy obraz.