Przygotowanie klienta do zakupu – personalizowane działania marketingowe. Próba badawcza

Część przedsiębiorstw, która zdaje sobie sprawę ze znaczenia, jakie mają barania marketingowe, rozumie też, że nie zawsze są one adekwatnym opisem bieżącej sytuacji, szczególnie w przypadku. Pragną oni dowiedzieć się, czego spodziewają się po nich ich klienci, jak również jakie są ich uświadomione i mniej uświadamiane potrzeby oraz oczekiwania. Nie zawsze można tego dokonać na podstawie ogólnych informacji, dlatego też wiele firm inwestuje w personalizowane działania marketingowe, które są ich odpowiedzią na troskę i zaangażowanie, z jaką normalnie starają się dotrzeć do swoich klientów inne firmy.

Choć wydaje się to szczególnie skomplikowany proces, większość z tych badań rozpoczyna się w podobny sposób: od planowania. Zbierane są informacje, przygotowywane są ankiety i biuletyny oraz projektowany zostaje eksperyment, którego głównym celem jest poznanie zachowania i opinii uczestników. Taka próba badawcza ma przynieść konkretne informacje i zapewnić firmie określone korzyści. Dlatego też tak ważne jest, żeby w trakcie tego procesu wszystko było starannie przygotowane a uczestnicy odprężeni i chętni do współpracy.