Praca po studiach

Absolwenci szkół wyższych z niektórych kierunków mają obecnie bardzo duży problem w znalezieniu zatrudnienia. Co z tego, że zdobyli dobre wykształcenie jak ciągły wzrost bezrobocia uniemożliwia pozyskanie dobrego zatrudnienia. Pracodawca zatrudniając kogoś we własnej firmie oczekuje doświadczenia, a jak można je zdobyć skoro spędziło się ostatnie lata na nauce, nie na pracy. Wcale nie jest łatwiej wykształconym. Studenci zazwyczaj mogą liczyć na staż, czasem uda się im zdobyć małe doświadczenie podczas praktyk zawodowych.

 

Przyszły szef zatrudniając byłego ucznia może liczyć na pomoc finansową ze strony Urzędów Pracy, więc taka młodzież chętnie jest zatrudniana. Oferty na hasło praca Prudnik wyświetlają się ostatnio dość często. Obecnie na rynku pracy mamy taką sytuację, że zdecydowanie więcej ludzi ma prace niż jej szuka, powoduje to że pracodawcy muszą sięgać po pracowników z innych krajów. Najczęściej są to pracownicy za naszej wschodniej granicy. Sytuacja taka na naszym rynku jest od niedawna, jeszcze 3 lata temu, było dokładnie odwrotnie i posiadanie pracy, zwłaszcza dobrze płatnej było wielkim wyzwaniem, teraz nawet markety zaczęły dobrze płacić.