Poczucie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo. Tak, to jest to co każdy z nas potrzebuje. Nie tylko w domu, przy drugiej osobie, ale także w państwie, w polityce, w stosunkach międzynarodowych. Wojny to czasy przeszłe, jednak wcale nie tak odległe, wciąż żyją osoby, naoczni świadkowie, którzy doskonale mogą opowiedzieć co było, co się wydarzyło. Zachwiane poczucie bezpieczeństwa wzbudzało ogromny strach, lęk czy też niepokój.

Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa to nic innego jak stan spokoju, poczucia pewności, stabilizacji w granicach konkretnego państwa. Za porządek odpowiadają odpowiednie organy bezpieczeństwa wewnętrznego.

Obecnie można wyróżnić wiele instytucji odpowiedzialnych za powyższe działania, wśród nich znajdują się policja, straż miejska, prokuratura, sąd, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), Rzecznicy: Praw Obywatelskich oraz Praw Dziecka i wielu innych.
Każdy ma inne zadania do wykonania, pełni inne funkcje, zapewnia bezpieczeństwo obywatelom w różnych płaszczyznach życia.

Poczucie bezpieczeństwa to bardzo poważny stan, gdy zostaje zaburzone stajemy się nieufni, nie wierzymy w sprawiedliwość, a każde postępowanie jest dla nas podejrzane. Z tego też powodu warto walczyć o uczciwe służby, które sprawią, że spokojnie spędzimy dzień w pracy, zrobimy zakupy czy też wyjdziemy na spacer. Niepewność to najgorszy stan, który może nas dopaść. W momencie zagrożenia bezpieczeństwa możemy czuć się pewnie, że ktoś stanie w naszej obronie, że odpowiednie służby zajmą się problemem.