Czym są fiszki, jaka jest ich postać i rola w nauce języka obcego?

Fiszki co to takiego i dlaczego nauka należy do skutecznych?

Co to są fiszki interaktywne
Większość ludzi może kojarzyć papierowe fiszki jeszcze z czasów szkolnych. Zazwyczaj zawierały one rysunek lub słowo na jednej stronie kartki papieru (np. France), natomiast na drugiej stronie znajdowała się odpowiedź (stolica: Paryż). Papierowe fiszki ułatwiały naukę do sprawdzianów czy innych testów – po przeczytaniu pytania był czas, chwila na zastanowienie się- odnośnie do prawidłowej odpowiedzi. Następnie odpowiedź sprawdzało się na odwrocie. Jeśli ktoś jej nie znał, wówczas mógł powtarzać tę czynność aż do skutku.
Czy teraz nie brzmi to całkiem znajomo?

A więc, co to takiego- dokładniej uściślając tę rzecz ?

Fiszki do nauki języków obcych są to dwustronne karteczki, które na jednej stronie mają słówko w języku obcym (np. cat), a na jej odwrocie tłumaczenie (np. kot), Fiszki służą do nauki w zastosowaniu prostego mechanizmu, opartego na systemie: „pytanie-odpowiedź”.

Czy same słówka są wystarczające w trakcie nauki?

Oczywiście obok odpowiednio opracowanych fiszek, oprócz samych słówek występują też inne przykłady- zastosowania tych wyrazów w zdaniach oraz gramatyce. Fiszki interaktywne pojawiające się w wersji elektronicznej działają dokładnie tak samo. Dodatkowo uczą one wymowy – zarówno słówek, jak i całych wyrażeń słownych z zachowaniem zasad gramatyki danego języka obcego. Przy czym zwracana jest w nich uwaga na:

-w rozumieniu ze słuchu wypowiadanych słów/ zdań przez lektora
-mówienie z odpowiednim akcentem, zgodnie ze wskazówkami lektora- w czasie ćwiczeń powtarzających dane słowa lub całe zdanie.

Podsumowanie Słówka w rodzaju fiszek nie tylko uczą słów poprzez ich tłumaczenie (np. water – woda), lecz również wykorzystują obrazy i potencjał wizualizacji graficznej. Dzięki temu działają one na ludzką wyobraźnię na zasadzie skojarzeń z konkretnym słówkiem: color np. z ulubionym kolorem. W ten sposób osoba ucząca uczy się myśleć oraz funkcjonować w danym języku. Daje to lepsze efekty w zapamiętywaniu większej ilości słów z zasobów nowego słownictwa.